Marek Mikurda_________________________________________________

Predseda občianskeho združenia Ranč Emanuel, člen predsednictva.

         Narodil sa 30.11.1986 v Poprade. Pochádza z piatich detí, Marek je však najstarší. Tento nádherný kraj mu už od malička vštepoval lásku k prírode, k horám a hlavne k ľuďom, čo neskôr vyvrcholilo v podobe animátora v saleziánskom stredisku v Poprade - Veľkej. Už od mladých rokov svojho života sa venoval práci s mládežou. Po ukončení SOU stavebnom s maturitou v Poprade sa vo veku 20 rokov cez kňaza Janka Buca dostal ako dobrovolník do rómskeho pastoračného centra, so sídlom v rómskej osade v Krížovej Vsi. Na tomto mieste ďalej rozvíjal svoje talenty a sociálne cítenie s tými najbiednejšími. Práve táto práca s chudobnou mládežou ho napĺňala až do takej miery, že sa v jeho srdci zrodila myšlienka vybudovať ranč s názvom Emanuel pre opustenú a chudobnú mládež.

          S Luckou Karkoszkovou sa oženil 27. Septembra 2008 v rímsko - katolíckom kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade Veľkej. Je otcom dvoch krásnych synov Patrika a Damiana. Marek túži odovzdať život Bohu cez službu pomoci sociálne slabej mládeži spolu s jeho rodinou. V budúcnosti plánuje študovať na vysokej škole odbor sociálna praca ako externý študent.

Mgr. Lucia Mikurdova ________________________________________

Tajomníčka občianskeho združenia Ranč Emanuel, členka predsednictva.

           Narodila sa 30.11.1982 v Kežmarku a spolu so svojimi súrodencami prežila svoj doterajší život v Poprade. Má veľkú záľubu v nádhernej prírode okolitých Vysokých Tatier a Slovenského raja. Už od mala bola veľmi citlivým, ale jedinečne radostným dievčaťom čo jej neskôr bolo užitočné pri jej práci s mladými.

           Od roku 1998 sa motivovaná bratom stala jednou z animátoriek saleziánskeho oratória Úsmev v Poprade. Svoj súcit hlavne s najbiednejšími sa prejavil aj v jej túžbe po misijnej činnosti ktorú v roku 2002 aj uskutočnila ako misijná dobrovoľníčka na Ukrajine. Odniesla si odtiaľ veľa podnetov pre jej ďalší život. Aj vďaka týmto skúsenostiam sa po skončení SOU strojárskom v odbore dámska krajčírka v Poprade a následného maturitného štúdia vo Svite, rozhodla pre Prešovskú univerzitu, filozofickú fakultu odbor Sociálna práca. Popri štúdiu pracovala v Dome Božieho Milosrdenstva v Ľubici. Toto zariadenie sa venuje mladým i starším ženám, ktoré stratili azda to najzákladnejšie na čo má právo každý človek, strechu nad hlavou, teplo rodinného krbu... Sú to ženy často z ulice, detských domovov... Tento inštitút spadá pod správu Mariána Kuffu, farára v Žakovciach, ktorý tam robí veľké dielo s ľuďmi bez domova, pripútanými na lôžko, bývalými väzňami, prostitútkami, mladými ľuďmi z detských domovov... Aj preto sa Lucia po úspešnom ukončení univerzity rozhodla aj naďalej svoje talenty využiť pre prácu so sociálne slabou mládežou a chce sa venovať práve takýmto sociálnym prípadom v spoločnom diele ktoré sa spolu s manželom Marekom rozhodli vybudovať. Lucia bude zastavať miesto riaditeľky Ranča Emanuel.

          Lucka sa vydala za Mareka Mikurdu dňa 27. Septebra 2008 v rímsko - katolíckom kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade Veľkej. Spolu s manželom vychovávajú dvoch krásnych synov Patrika a Damiana.

Ing. Ján Karkoszka___________________________________

Podpredseda občianskeho združenia Ranč Emanuel, člen predsednictva.

         Narodil sa 18.09.1981 v Kežmarku, ale takmer celý život býva v najkrajšom meste Slovenska v Poprade:).

V roku 1991 sa stretol so Saleziánmi, ktorí najviac ovplyvnili jeho mladosť a vyzrievanie. V rokoch 1996 až 2002 sa venoval saleziánskemu oratóriu Úsmev v Poprade ako animátor (vedúci skupinky mladých).

V roku 2002 založil gospelovú kapelu Smaily (www.smaily.sk), ktorá je stále aktívna a do dnešného dňa má na svojom konte 6 autorských albumov.

Vyštudoval na Technickej Univerzite v Košiciach na Strojníckej fakulte, ktorú ukončil v odbore Technológia spracovania plastov v roku 2006. Aj tam sa snažil, popri množstve svojich povinností, angažovať ako animátor v práci s mladými ľuďmi na internáte.

V súčasnosti pracuje ako procesný inžinier pre výrobu plastových dielcov v Kežmarku.

20.1.2007 sa oženil a do dnešného dňa sa mu s manželkou Aničkou narodilo päť krásnych detičiek Klárka 2008, Tobiáško 2009, dvojičky Timotej a Laura 2013 a Kristiánko 2015, za ktoré denno denne ďakujú Pánu Bohu.

Do projektu OZRE sa zapojil preto, že nemôže ostať nečinný, keď vidí trápenie iných, ktorý nemali toľko šťastia v živote ako on a tiež preto, že aj sv. písmo hovorí: "viera bez skutkov je mŕtva" (Jak.2, 14-26).

Mgr. Anna Karkoszková________ _________________________

Podpredsedníčka občianskeho združenia Ranč Emanuel, člen predsednictva.

        Narodila sa v priestupnom roku 29.2.1984 v Poprade.

Vyznačuje sa svojím úžasným optimizmom, radosťou zo života a tiež veľkým a hlbokým srdcom.

Jej túžba po dávaní hodnôt ju v roku 1998 priviedla na Strednú pedagogickú školu v Levoči, kde úspešne zmaturovala v roku 2002. Od roku 2002 - 2006 študovala na pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl.

Jej najväčšou záľubou je spev, ktorému sa aktívne venovala už od roku 1998 v spevokole v Poprade-Veľkej. Nie menej je jej však vzdialený aj spoločenský tanec, ktorému sa venovala v rokoch 1994 - 1999 v tanečnom klube Fortuna Poprad. V súčastnosti sa ešte popri rodinných povinnostiach stíha  venovať spevu v kapele Smaily (www.smaily.sk), kde od roku 2003 pôsobí ako vokalistka.

Anička sa 20.1.2007 vydala za lídra kapely Smaily Jána Karkoszku a do dnešného dňa sa im narodilo päť krásnych detičiek Klárka 2008, Tobiáško 2009, dvojičky Timotej a Laura 2013 a Kristiánko 2015, za ktoré denno denne ďakujú Pánu Bohu.

Spolu s manželom sa aj ona rozhodla aktívne zapojiť do diania občianskeho združenia Ranč Emanuel a ponúknuť svoje talenty tým, ktorí nemali toľko šťastia v živote ako ona.