Otec biskup Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD.

Chceli by sme sa poďakováť otcovi biskupovi Mons. Marekovi Forgáčovi za jeho odporúčanie, ktoré nám udelil pre projekt výstavby Domu na polceste v ktorom sa píše:

"Týmto potvrdzujem, že som oboznámený z projektom OZ. Ranč Emanuel. Podľa mojich vedemostí,  je toto dielo založené na kresťanských princípoch. Odporúčam podporiť toto dielo prostredníctvom dobročinných organizácií."

S prjaním pokoja Mons. Marek Forgáč. 

                                                         

Ďakujeme

Stretnutie s otcom biskupom Right Rev. Joseph A. Toal v Škótsku

Otec biskup Toel zo Škótska nás prijal na  stretnutie s nim 1.11.2016, kde sme diskutovali o budúcnosti  a možnosti pomoci, pre výstavbu Domu na polceste. Sme s ním v kontakte a čakáme na jeho konečné vyjadrenie.

Prosíme,  modlíte sa s nami za toto dielo.

Ďakujeme

Stretnutie s členom nadácie Renovabis

Stretli sme sa s členom nadácie Renovabis z Nemecka a vikárom Spišskej diecézy. Toto stretnutie sa nieslo v rodinnom duchu. Rozprávali sme sa o možnej finančnej pomoci pre tento projekt. Poprosili nás o doplnenie niektorých informácií a veríme, že v krátkom čase sa dohodneme na konkrétnom kroku.

Ďakujeme

Brigáda na pozemku občianskeho združenia Ranč Emanuel

Ďakujeme mladým ľuďom z Popradu a Prešova za ich obetavu pomoc a čas a tiež za príjemnú priateľskú atmosféru strávenu pri práci.

Ďakujeme

Začali sme s výstavbou Domu na polceste

3 mája 2016 sme začali s výstavbou Domu na polceste. Chceli by sme sa Vám poďakovať za všetku Vašu pomoc a podporu, ktorú nám preukazujete. Prosíme o Vašu priazeň aj naďalej.

Ďakujeme 

Svätá omša za požehnanie výstavby Domu na polceste s Bratom Filipom

Pred začatím výstavby Domu na polceste sa konala svätá omša s požehnaním, ktorú celebroval  brat Filip z Prešova a mladí z ich spoločenstva.

Ďakujeme.

Začíname s výstavbou

Na jar tohto roku 2.mája 2016 začíname s výstavbou Domu na polceste. Projekt - Dom na  polceste bol navrhnutý architektom Danielom Capekom a realizujeme ho ako občianske združenie Ranč Emanuel.

Výberové konanie

Hľadáme firmu, zhotoviteľá stavby Domu na polceste. Stavba sa nachádza v lokalite obce Terňa, k. územie Hradisko. Jedná sa o čiastočne podpivničený, dvojpodlažný objekt s obytným podkrovím riešený v tvare obdĺžnika s pozdĺžnym systémom.

Ďakujeme.

Stretnutie s otcom biskupom Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD

Stretli sme sa s otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom  zo Spišskej diecézy,  ktorý nás s láskou prijal, vypočul a dal nám svoje požehnanie. Taktiež nám povolil konať zbierky v niektorých farnostiach na podporu tohto diela.

Ďakujeme.