Our Team

Marek Mikurda_________________________________________________

Deputy Director and statutory representative of Ranc Emanuel      

Marek was born on 30.11.1986 in Poprad, the eldest of 5 children.  This beautiful environment in which he was reared, taught him a love of nature and people. This led to his work as an animator in a local centre for young people. After finishing high school, he began working as an animator with ethnic minorities, mainly Roma young people in Krizova Ves.  The results of his excellent work led him to think about opening his own centre for poor young people in need.

            In the future he hopes to do his Master's Degree in Social Work.

 

Mgr. Lucia Mikurdova ________________________________________

Director of Ranch Emanuel and statutory representative of the Civic Organisation Ranch Emanuel

          Lucia was born on 30. 11. 1982 in Kesmarok, but from early childhood she lived with her parents and siblings in Poprad.  At the moment she is living with her husband and two children in Scotland.. After high school, where she studied economics, she decide to do a Master's Degree in Social Work and in 2008 she graduated from the University of Presov.  During her studies she worked with young people in need, as a volunteer, where she gained a lot of experience. She also worked in Zakovce as a social worker, mainly with homeless women and girls coming from Children's Homes.  The Organisation also focuses on helping people previously in prison, victims of human trafficking, single mothers, people with disabilities and old people.

            After graduating from university and gaining more experience, she decided together with her husband Mark, to found Ranc Emanuel and continue to help people in need.

 

Ing. Ján Karkoszka___________________________________

Podpredseda občianskeho združenia Ranč Emanuel, člen predsednictva.

         Narodil sa 18.09.1981 v Kežmarku. Celý svoj život býva v najkrajšom meste Slovenska v Poprade. :O)  V roku 1991 sa prvý krát stretol so Saleziánmi, ktorí najviac ovplyvnili jeho mladosť, vyzrievanie a vôbec celý doterajší život. V roku 1996 až 2002 sa venoval saleziánskemu oratóriu Úsmev v Poprade ako animátor (vedúci skupinky mladých).
Po maturite na SOU strojárskom v Poprade v roku 2000, začal študovať na Technickej Univerzite v Košiciach na Strojníckej fakulte, ktorú ukončil v odbore Technológia spracovania plastov štátnou skúškou v roku 2006. Aj tam sa snažil, popri množstve svojich povinností, angažovať v práci s mladými ľuďmi na internáte.

        Po ukončení VŠ rok a pol pracoval v Škótsku, kde sa snažil vylepšiť si angličtinu. Po príchode na SR začal v roku 2007 pracovať v dielni Bis , ktorá sa zaoberá výrobou a opravou píšťalových orgánov. Ján tam okrem iného zastáva funkciu konštruktéra.

        Po piatich rokoch vzťahu s Ankou Hudáčovou sa 20.1.2007 oženil v rímsko - katolíckom kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade Veľkej. Do dnešnej doby sa im narodili dve krásne detičky Klárinka a Tobiáš, za ktorých neustále ďakujú Pánovi.

         Aj on chce svojimi schopnosťami a možnosťami pridať ruku k dielu a pomáhať tým ktorí to najviac potrebujú.

Mgr. Anna Karkoszková________ ___________________________

Podpredsedníčka občianskeho združenia Ranč Emanuel, člen predsednictva.

        Narodila sa v priestupnom roku 29.2.1984 v Poprade.

Vyznačuje sa svojím úžasným optimizmom, radosťou zo života a tiež veľkým a hlbokým srdcom.

Jej túžba po dávaní hodnôt ju v roku 1998 priviedla na Strednú pedagogickú školu v Levoči, kde úspešne zmaturovala v roku 2002. Od roku 2002 - 2006 študovala na pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl.

Jej najväčšou záľubou je spev, ktorému sa aktívne venovala už od roku 1998 v spevokole v Poprade-Veľkej. Nie menej je jej však vzdialený aj spoločenský tanec, ktorému sa venovala v rokoch 1994 - 1999 v tanečnom klube Fortuna Poprad. V súčastnosti sa ešte popri rodinných povinnostiach stíha  venovať spevu v kapele Smaily (www.smaily.sk), kde od roku 2003 pôsobí ako vokalistka.

Anička sa 20.1.2007 vydala za lídra kapely Smaily Jána Karkoszku a do dnešného dňa sa im narodilo päť krásnych detičiek Klárka 2008, Tobiáško 2009, dvojičky Timotej a Laura 2013 a Kristiánko 2015, za ktoré denno denne ďakujú Pánu Bohu.

Spolu s manželom sa aj ona rozhodla aktívne zapojiť do diania občianskeho združenia Ranč Emanuel a ponúknuť svoje talenty tým, ktorí nemali toľko šťastia v živote ako ona.