Ranč Emanuel

Ranč Emanuel – ide o integrovaný systém školy, práce, voľného času, obrovský živý priestor, centrum prospešných, zábavných aj kultúrnych a formačných aktivít. Fyzické prostredie, usporiadanie priestoru, organizácia času, rodinná atmosféra, vzdelanie, priestor na šport a sebarealizáciu... . Bude dávať do súladu estetické a duchovné hodnoty, podporovať aspiráciu a pocity, rozvíjať komunikačný náboj s množstvom vybrácií, čím si získame myseľ i srdce mladého človeka a tak prispeje k harmonickému a všestrannému rozvoju osobnosti. Tento Ranč Emanuel chceme postaviť z ekologických materiálov, ktorý bude využívať alternatívne zdroje energie. Čitaj viac tu.

Farma

Účelom  vybudovania rodinnej farmy na Ranči Emanuel bude najmä zvyšovanie zručností, ktoré majú mladým  ľuďom prispieť k aktívnemu zapojeniu sa do spoločenského života.Veľkú výhodu ktorú nám táto ekofarma ponúka,  je najmä veľký priestor aktivít, množstvo možnosti pre rast celej osobnosti klienta. Klienti tu budú pracovať v rámci pracovnej terapie. Zvieratá chované na farme umožnia zoo terapiu.Čitaj viac tu.

Dom na polceste

Hlavným cieľom projektu je vybudovať  dom na pol ceste, pre mladých ľudi bez domova, ktorých chceme vychovávať a sprevádzať na určitom úseku ich života, aby sa naučili  byť samostatnými, sebavedomými, zodpovednými, znalými svojich práv a sebaistými minimálne do takej miery, aby sa o seba dokázali postarať  sami s následnou úspešnou integráciou do spoločnosti. Chceme im pomáhať pri získavaní sociálnych schopnosti a návykov. Vybudovať v nich trvalé pracovné a povinnostné návyky a zručnosti a pomôcť im pri vytvorení vlastného zázemia. Čitaj viac tu.

Komunitné centrum

Ďakujeme za všetku vašu dôveru, priazeň a pomoc, ktorú preukazujete cez naše občianske združenie mladým ľuďom v núdzi. A veríme, že aj naďalej nám zachováte svoju priazeň a pomôžete nám stabilizovať sociálnu situáciu