Blogs

« Back

Prosba o pomoc pri výstavbe Domu na polceste

Prosba o pomoc pri výstavbe Domu na polceste

Drahý bratia a sestry Moje meno je Marek a spolu s mojou manželkou Luckou sme založili občianske združenie Ranč Emanuel na pomoc mladým ľuďom v núdzi.

 
 
Drahý  bratia a sestry 
 
 
        Moje meno je Marek Mikurda a spolu s mojou manželkou Luckou sme založili občianske združenie Ranč Emanuel na pomoc mladým ľuďom v núdzi. 
        Teraz neďaleko od Prešova v obci Terňa pracujeme na projekte výstavby sociálneho zariadenia - Domu na polceste, v ktorom nájdu domov na určitý čas hlavne mladí dospelí po opustení detských domovov, ktorí sa často nevedia zaradiť do bežného života a taktiež siroty, polosiroty, mládež z rozvrátených a dysfunkčných rodín, mládež zo sociálne slabých rodín, mladí ľudia bez domova, jednotlivci z rodín v kríze.  
        Veríme, že každý z nás je povolaný všímať si potreby núdznych. Niekto pre nich môže obetovať svoj čas, iný peniaze... Iba keď sa spoja obety mnohých ľudí môže charitatívne dielo ako je to naše skutočne vzniknúť a prinášať úžitok.
        Niekoľkoročným úsilím, prácou v zahraničí, za pomoci mnohých  sponzorov, dobrodincov a otca biskupa  Štefana Sečku  ma občianske združenie, pozemok, projekt domu na polceste, stavebné povolenie, časť stavebného materiálu... .  3 mája 2016 sme začali s výstavbou prvej  etapy. Realizácia prvej   etapy pozostáva z výstavby  základov Domu na polceste, ktoré sú  čiastočne podpivničene a druha časť 1 etapy je realizácia projektu čističky odpadových vôd.
       Keďže naše finančné možnosti, nám neumožňujú zrealizovať tento projekt v plnom rozsahu, dovolili sme si Vás požiadať, ak je to možne o sponzorskú pomoc pre výstavbu tohto Domu na polceste,  ktorá je pre nás veľmi potrebná ( číslo účtu:  IBAN SK1575000000004017260499 )Ak sa more skladá z kvapiek, tak aj sumu, materiál ktorý potrebujeme na výstavbu domu na polceste, spoločne dokážeme vyskladať.
        Všetci spoločne veríme, že tento príbeh je príbehom, ktorí píše Božia dobrota a starostlivosť a že s jeho pomocou sa nám podarí vybudovať toto dielo. 
 
            S prianím všetkého dobrého
                                                                                              
                                                                                               Marek a Lucka Mikurdovci 
 
Ak chceš vedieť viac pozri www.rancemanuel.sk