Blogs

« Back

Misia možná /3000

Misia možná /3000

Drahí naši priatelia 
Uvedomujeme si, že dnes takéto alebo podobné prosby počúvate asi na každú stranu, a tak Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 
Ako už určite viete v súčasnosti, v obci Terňa pri Prešove, pracujeme na projekte výstavby Domu na polceste v ktorom nájdu domov hlavne mladí dospelí po opustení detských domovov, ale taktiež siroty, polosiroty, mládež z rozvrátených a dysfunkčných rodín, mládež zo sociálne slabých rodín, mladí ľudia bez domova....
Niekoľkoročným úsilím, prácou v zahraničí, za pomoci otca biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD., a mnohých ďalších sponzorov má dnes občianske združenie pozemok, projekt domu na polceste, stavebné povolenie a časť stavebného materiálu.
3 mája 2016 sme začali s výstavbou prvej etapy, ktorá pozostávala z výstavby základov domu na polceste, prvej platne, ktorá je čiastočne podpivničená a realizácie výstavby čističky odpadových vôd. 
Keďže finančné možnosti, nám neumožňujú zrealizovať projekt výstavby Domu na polceste v plnom rozsahu, a stavebnému povoleniu končí platnosť dovoľujeme si Vás touto cestou poprosiť o sponzorskú pomoc. Bez Vás to teraz ani potom nedokážeme /získať zdroje napríklad z európskych grantov sme sa snažili, ale neúspešne /.
Preto rozbiehame projekt v ktorom hľadáme 3000 ľudí, dobrodincov, firiem, organizácii..., ktoré by boli ochotné darovať 100€ jednorázovo, alebo v prípade možnosti 5€ po dobu 20 mesiacov, alebo 10€ po dobu 10 mesiacov. Staňte sa súčasťou príbehu 3000 ľudí, ktorí nám umožnia dobudovať dom na pol ceste a týmto hrdinským skutkom zmenia životy mnohým mladým ľuďom.
Veríme, že spoločným úsilím to dokážeme zvládnuť a tak pomôcť tým, ktorí túžia zmeniť svoj život. Potrebujú len niekoho kto im podá pomocnú ruku, príjme, pochopí, povzbudí a povedie. Veď presne to robíme aj my svojim deťom. Pomáhame im objaviť hodnoty života, pomáhame im v ich ťažkostiach prekonávať prekážky až sa úplne osamostatnia. Nemôžeme však prehliadnuť, že je mnoho mladých ľudí, ktorí nemajú nikoho. 
Pridajte sa k nám a staňme sa ich hrdinami spoločne! 
Prosíme, pomôžte nám pomáhať. Dajme spoločne mladým ľuďom nádej na lepšiu budúcnosť!

Za každú Vašu pomoc a podporu vopred zo srdca ĎAKUJEME!

S prianím všetkého dobrého

Marek a Lucia Mikurdovci
Zakladatelia občianskeho združenia Ranč Emanuel
www.rancemanuel.sk, o.z@rancemanuel.sk Tel. číslo: +421948643779
IBAN: SK1575000000004017260499 Československa obchodná banka, a.s.

Next